พื้นที่ขยายเทคนิคนี้ใช้พื้นฐานของออสซิล

การใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เรื่องง่าย เทคโนโลยีวิทยุและการประมวลผลดิจิตอลเป็นตัวเลือกเสมอ แต่มีความต้องการอย่างมากทั้งในด้านขนาดกำลังและความซับซ้อนแบบอะนาล็อกของรูปแบบแปลกประหลาดซึ่งเป็นเรื่องง่าย แต่มีความสามารถที่โดดเด่นในการสร้างพฤติกรรมที่ซับซ้อนแยกต่างหากและรวมกันวิธีการใหม่ในการวัดแบบกระจาย

ตามเครือข่ายของออสซิลเลเตอร์วุ่นวาย การมีเพศสัมพันธ์ออสซิลเลเตอร์วุ่นวายแม้จะอ่อนแอมากเช่นในกรณีของอากาศที่ใช้ขดลวดเหนี่ยวนำหรือเสาอากาศอื่นทำให้มันง่ายสำหรับพวกเขาในการสร้างกิจกรรมร่วมที่มีความหมาย น่าแปลกที่หลักการที่คล้ายกันดูเหมือนจะเกิดขึ้นในเครือข่ายของเซลล์ประสาทผู้คนหรือที่จริงแล้วออสซิลเลเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกิจกรรมขององค์ประกอบของพวกเขาจะถูกซิงโครไนซ์ ด้วยการให้แต่ละออสซิลเลเตอร์ตอบสนองต่อขนาดทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจงเช่นความเข้มของแสงการเคลื่อนไหวหรือการเปิดของรอยแตกมันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างกลุ่มปัญญาผ่านการประสานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เน้นความอ่อนไหว ดอกเบี้ยในขณะที่ทนทานต่อการก่อกวนเช่นความเสียหายหรือสูญหายของเซ็นเซอร์